MAILINGLIST

Baldovská minerálna voda pramení v Baldovciach, v obci, ktorá bola v minulosti známou kúpeľnou oblasťou. Baldovské kúpele sa svojou úrovňou dostali na konci 19. storočia na popredné miesto medzi slovenskými kúpeľmi. Ich zdravotné zameranie sa orientovalo predovšetkým na choroby chrbtice a na rekonvalescenciu.

Pri kúpeľnej liečbe sa využívali aj pitné kúry. Z uhličitého prameňa sa už začiatkom 19. storočia plnila minerálna voda do fliaš. Kúpeľnícke vyuŽitie baldovsk˘ch vôd sa zaslúžilo o to, že práve minulosť bola v tejto oblasti spoločensky významná. Moderná doba však dala prednosť plniarenskému využitiu. V súčasnosti patrí Baldovská minerálna voda medzi naše najvyhľadávanejšie.